Trang chủ > Ghép Miền Bắc

Tam Cốc

TOUR HÀ NỘI – TAM CỐC, CHÙA BÁI ĐÍNH - ...

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 2,995,000 VND

Hà Nội

TOUR HÀ NỘI – HẠ LONG –CHÙA BÚT THÁP ...

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 2,895,000 VND

Hạ Long

TOUR HÀ NỘI – NINH BÌNH(TAM CỐC,CHÙA ...

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 3,195,000 VND

Tuần Châu

TOUR HÀ NỘI – HẠ LONG – BẮC NINH( ...

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 2,638,000 VND

Hồ Gươm

TOUR HÀ NỘI – SAPA - Khởi hành Thứ 7 ...

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 4,195,000 VND

Chùa Trấn Quốc

TOUR HÀ NỘI – HẠ LONG – CHÙA BÚT THÁP ...

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 4,890,000 VND

Chùa Một Cột

TOUR HÀ NỘI – SAPA THỊ TRẤN MỜ ...

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi Xe lửa, về bằng Xe lửa

Giá tour: 2,995,000 VND

Ninh Bình

TOUR HÀ NỘI – NINH BÌNH(TAM CỐC,CHÙA ...

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 4,950,000 VND

Bát Tràng

TOUR HÀ NỘI – HẠ LONG – BẮC NINH( ...

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 4,895,000 VND

Phố Cổ Hà Nội

TOUR HÀ NỘI – NINH BÌNH(TAM CỐC ,CHÙA ...

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 6,195,000 VND

Lào Cai

TOUR HÀ NỘI - HẠ LONG – BẮC NINH (CHÙA ...

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi Máy bay, về bằng Máy bay

Giá tour: 6,150,000 VND